Pegawai Forex mmgsSarkari Naukri di Anganwadi: Umur minimum bagi seorang calon untuk memohon adalah 23 tahun dan umur maksimum ialah 32 tahun. Peperiksaan Dalam Talian, jika dijalankan, boleh diadakan secara sementara pada badan pengawalseliaan. Sebarang permintaan berikutnya mungkin tidak dapat dilayan. Jika pelanggaran di atas dikesan di mana-mana pegawai forex mmgs daripada pegawai forex mmgs, pencalonan untuk proses pemilihan calon dan ahli tulis akan dibatalkan. Penulis yang diatur oleh calon itu tidak boleh menjadi calon untuk pemeriksaan dalam talian di bawah proses pemilihan ini. Calon mesti memiliki ijazah atau lepasan ijazah dari sebuah kolej atau organisasi yang terkenal dan dikenali. Ini adalah bidang yang calon harus cukup mahir, pegawai forex mmgs.


.

pegawai forex mmgs

pegawai forex mmgs