Masuk forex kami

Penafian U, kami login forex. Penafian Kerajaan yang Diperlukan - Niaga Hadapan Komoditi Dagangan Komoditi Niaga Hadapan dan Opsyen mempunyai potensi berpotensi besar, tetapi juga potensi risiko yang besar. Ia berfungsi sebagai tulang belakang perdagangan dan pelaburan antarabangsa: Anda menerima tanggungjawab penuh kami login forex tindakan, perdagangan, keuntungan atau kerugian anda, dan bersetuju untuk mengadakan Pedagang Fellow dan mana-mana pengedar yang diberi kuasa maklumat ini tidak berbahaya dalam apa jua cara. Sebarang pernyataan mengenai keuntungan atau pendapatan, kami login forex, dinyatakan atau tersirat, tidak mewakili jaminan. Sebenarnya terdapat perbezaan tajam antara prestasi prestasi hipotetikal dan keputusan sebenar yang kemudiannya dicapai oleh mana-mana program perdagangan tertentu. Carta menunjukkan beberapa kelemahan jangka pendek. Antara faktor yang mungkin mempengaruhi kadar Forex ialah terma perdagangan, hubungan politik dan prestasi ekonomi keseluruhan antara kedua-dua negara atau kawasan ekonomi.

kami login forex

.


kami login forex